Phim cách nhiệt 3M Crystalline CR40

Liên hệ

Thông số kỹ thuật 3M CR40:

  • Truyền sáng (VLT%) 40%
  • Ngăn cực tím (UV%) 99%
  • Cách nhiệt (IR%) 90%
  • Tổng cản nhiệt (TSER%) 60%
  • Xuất xứ: Made in USA
Danh mục: