Phim cách nhiệt 3M Crystalline CR60

Liên hệ

Thông số kỹ thuật 3M CR60:

  • Truyền sáng (VLT%) 60%
  • Ngăn cực tím (UV%) 99%
  • Cách nhiệt (IR%) 97%
  • Tổng cản nhiệt (TSER%) 53%
  • Xuất xứ: Made in USA
Danh mục: