Phim cách nhiệt 3M Crystalline CR70

Liên hệ

Thông số kỹ thuật 3M CR70:

  • Truyền sáng (VLT%) 69%
  • Ngăn cực tím (UV%) 99%
  • Cách nhiệt (IR%) 97%
  • Tổng cản nhiệt (TSER%) 50%
  • Xuất xứ: Made in USA
Danh mục: